Öğretmen tanıtımı: fizik özel ders hocası

ODTÜ Fizik Bölümü mezunuyum. Şu an özel ders öğretmeni olarak çalışıyorum ve 10 yıldır kesintisiz olarak özel ders veriyorum. Aynı zamanda, ODTÜ’de doktora öğrenimine devam ediyorum.

  1. YKS (TYT-AYT) için fizik dersi
  2. Lise ara sınıf öğrencileri (9, 10, 11. sınıflar) için fizik dersi
  3. IB (International Baccalaureate) öğrencileri için fizik dersi
  4. Üniversite 1. sınıf öğrencileri için genel fizik 1-2 derslerini veriyorum.

Verdiğim derslerle ilgili detaylar için verdiğim dersleri tıklayınız. Ayrıca referanslar ve öğrenci-veli görüşleri sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz.

Mezun olduğum bölümün eğitim dili İngilizce olduğu için; fizik derslerini İngilizce olarak da anlatıyorum.

Ders anlatımıma gelince, fiziği basmakalıp bir yaklaşımla öğrenmek mümkün değildir. Öğrenmek için; öncelikle işlenilen konunun temel kavramlarını özümsemeli, bu kavramlar aralarındaki ilişkileri anlamalı, ardından bu kavramlardan türetilen teorem ve yasaları içselleştirmeli ve bunu yaparken temel düzey problemleri çözmeli ve son olarak da ileri düzey problemlerle becerilerinizi geliştirmelisiniz. Ben derslerimde bu yaklaşımı uyguluyorum. Öğrenciler bu yaklaşıma “konunun mantığını anlamak” diyorlar.

Öğrencilerimin derslere olan ilgisini arttırmayı, çalışmalarını teşvik etmeyi ve sorumluluk kazanmalarını sağlamayı da kendim için bir görev bilirim. Bu amaçla:

  1. Öncelikle her öğrencinin neye gereksinim duyduğunu anlamaya çalışırım. Eğer başarısızlık söz konusuysa veya öğrenci gelişme gösteremiyorsa bunun nedeninin/nedenlerinin ne olduğunu saptayıp buna göre bir çalışma programı uygularım. Zaten özel ders öğretmeninin sınıf dersi veren bir öğretmenden temel farkı bu olmak zorundadır.
  2. Ayrıca, her ders sonunda öğrencime ödev veririm. Ödev vermenin iki temel faydası vardır: Birincisi, bir sonraki dersin başında hangi soruların yapılamadığına bakılarak tam kavranamayan noktaları bir kez daha vurgulama imkânına sahip olunur. İkincisi, ödev yapan öğrenci işlenen konulara çalışmak zorunda kalacaktır. Yani ödev öğrencilere çalışma disiplini kazandırır.

Birlikte çalışmaya başlamadan önce tanışıp konuşabiliriz.

Ayrıca; dağcılık, dağ bisikleti ve koşu sporlarıyla ilgileniyorum.

Görüşmek üzere

Uğur Hoca (Uğur Yıldırım)

İletişime geçin

Bir cevap yazın

Scroll Up